فصلنامه علمی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- داوران شماره بهار 1399
شماره ۳۸ - بهار ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/2 | 
ضمن تقدیر و تشکر از همه اساتید محترمی که در داوری مقالات با این فصلنامه همکاری داشته اند، داوران محترمی که در مقالات چاپ شده شماره ۳۸ (بهار ۱۳۹۹) با فصلنامه همکاری داشته اند به ترتیب ذیل می باشد.
 
دکتر محسن الویری دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)
دکتر  سید ضیاءالدین میرمحمدی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
دکتر سجاد دادفر استادیار دانشگاه رازی
دکتر محمدرضا بارانی استادیار دانشگاه الزهراء (س)
دکتر نعمت الله صفری فروشانی استاد جامعه المصطفی العالمیه
دکتر مصطفی صادقی کاشانی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دکتر فاطمه جان احمدی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حبیب‌الله بابایی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دکتر سیدجمال موسوی دانشیار دانشگاه تهران
دکتر علی  اکبر کجباف دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر باقرعلی عادلفر دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
دکتر مهدی فرمانیان دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب
دکتر یونس فرهمند دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی:
http://tarikh.maaref.ac.ir/find.php?item=1.118.35.fa
برگشت به اصل مطلب