فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- درباره نشریه
مشخصات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عنوان نشریه: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

نوع نشریه: فصلنامه

رتبه علمی: علمی ـ پژوهشی

براساس نامه 113882 جلسه مورخ 1391/05/18 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شماره سه (تابستان 90) درجه «علمی ـ پژوهشی»  به فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اعطا شد

شاپا: 0538 ـ 2252

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: دکتر روح‌الله شاکری

سردبیر: دکتر فاطمه جان‌احمدی

دبیر تحریریه: دکتر محمدحسین دانش‌کیا

کارشناس فصلنامه: دکتر سید روح‌الله پرهیزکاری


آدرس: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6، دانشگاه معارف اسلامی، معاونت پژوهشی، صندوق پستی 6173 ـ 37155

تلفن: 025-32939977

نمابر: 025-32110644

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی:
http://tarikh.maaref.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب